Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO są jednym z niezbędnych elementów całego systemu ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych oraz terenów. Służą przeprowadzeniu sprawnej ewakuacji budynku poprzez rozgłaszanie komunikatów w sposób automatyczny (po wysterowaniu przez systemy sygnalizacji pożaru SSP) lub poprzez tzw, „mikrofon strażaka”.

Nadawanie komunikatów głosowych pozwala na dużo sprawniejsze przeprowadzenie ewakuacji, gdyż precyzyjnie podaje informację słowną o konieczności ewakuacji w strefach gdzie istnieje taka konieczność.

Gdzie wymagane są dźwiękowe systemy ostrzegawcze?

Przepisy prawne wymagają stosowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych w różnego typu budynkach użyteczności publicznej. Ich instalacja i użytkowanie jest niezbędne w kinach i teatrach (powyżej 600 miejsc), w salach widowiskowych i sportowych (powyżej 1500 miejsc), w szpitalach i sanatoriach (powyżej 200 łóżek), dworcach i portach (przeznaczonych dla powyżej 500 osób), wysokich lub wysokościowych budynkach zamieszkania zbiorowego (powyżej 200 miejsc noclegowych lub mieszkańców), jak również w budynkach handlowych i wystawowych (jednokondygnacyjnych powyżej 8000 m2 i wielokondygnacyjnych powyżej 5000 m2), wysokich budynkach użyteczności publicznej, stacjach metra i kolejek podziemnych.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze - mikrofon strażaka

Normy dotyczące dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Polska Norma i Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej określają szczegółowe wymagania technologiczne i projektowe dotyczące dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Wśród najważniejszych założeń jest podział instalacji na strefy pożarowe, redundantne linie głośnikowe i redundantna praca wzmacniaczy systemu, a także zastosowanie automatycznych układów autotestujących i własne zasilanie rezerwowe.

Należy dołożyć wszelkich starań o utrzymanie wysokiego stopnia niezawodności i sprawności DSO, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej akcji ewakuacyjnej. Ogromną wagę przykłada się w związku z tym do wykonania instalacji i jakości zastosowanych w niej kabli. Pamiętajmy, że aby system działał również w czasie pożaru, do jego wykonania należy zastosować materiały odporne na bardzo wysokie temperatury. Wszystkie elementy DSO muszą mieć wymagane certyfikaty.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze i mikrofony strażaka

Montaż i konfiguracja dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Posiadamy w swoim zespole specjalistów w zakresie konfiguracji i uruchamiania dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) firmy Ambient Venas (dawne MCR Venas), Bosch Plena i Bosch Presideo. Zajmujemy się konserwacją systemów DSO, na życzenia klienta możemy dokonać zmian konfiguracyjnych w istniejących systemach.

Posiadamy autoryzację firmy Ambient Venas oraz Certyfikaty na systemy firmy Bosch.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze firmy Ambient Venas – cechy podstawowe

Dźwiękowy System Ostrzegania firmy Ambient Venas posiada certyfikat i świadectwo dopuszczenia CNBOP, jest zgodny z normą PN-EN 54-16, PN-EN 60849. Charakteryzuje się wysoką estetyką wykonania i zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań. W wyposażeniu standardowym jest mikrofon strażaka, oprogramowanie w kilku językach, oraz mikrofon komercyjny, który służy do nadawania komunikatów niealarmowych. System pozwala na umieszczenie mikrofonów w dowolnych miejscach obiektu, pracuje w układzie sieciowym, umożliwia dyskretne monitorowanie poprawności działania przekazując wskazania jego stanu technicznego na pulpity mikrofonowe. Dźwiękowy System Ostrzegawczy Ambient Venas podnosi poziom ochrony przeciwpożarowej budynku, w którym został zainstalowany. Dzięki temu wzrasta poziom bezpieczeństwa przebywających w obiekcie osób.

Logo firmy Ambient System