Projektowanie systemów przeciwpożarowych i ekspertyzy

projektowanie systemów przeciwpożarowych i ekspertyzy, dwie postacie inżynierówZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Projektowanie systemów przeciwpożarowych

Profesjonalnie zaprojektowany system przeciwpożarowy budynku to gwarancja bezpieczeństwa przebywających w nim osób. Fachowe doradztwo, zarówno podczas trwania realizacji inwestycji, jak i w przypadku dokonywania zmiany przeznaczenia obiektu budowlanego, pozwala zminimalizować nieprzewidziane koszty i uniknąć pomyłek.

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem projektów wykonawczych:

  • systemów oddymiania
  • systemów sygnalizacji pożaru
  • systemów zamknięć ogniowych i elektrotrzymaczy drzwi ppoż.
  • dźwiękowych systemów ostrzegawczych
  • biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych i oddzieleń przeciwpożarowych
  • sieci hydrantów wewnętrznych

Co bierzemy pod uwagę projektując system przeciwpożarowy?

Oczywiste jest, że ochronę przed pożarem należy wziąć pod uwagę już na etapie projektowania budynku. Niezależnie od tego, czy planujemy budowę budynku mieszkalnego, obiektu przemysłowego lub budynku użyteczności publicznej, warto powierzyć specjalistom projekt systemu przeciwpożarowego. Rzadko który inwestor ma świadomość przepisów, jakie odnoszą się tej kwestii.

Projektując instalację należy przede wszystkim wziąć pod uwagę przyszłą funkcję obiektu a także zintegrować system z innymi instalacjami obiektowymi tj jak wentylacja, windy, kontrola dostępu czy drzwi automatyczne.

Obecnie systemy przeciwpożarowe w budynkach pełnią nie tylko funkcje powiadamiania o pożarze, ale też sterowania pożarowego w/w instalacjami według opracowanego przez projektanta scenariusza. Scenariusz pożarowy określa w precyzyjny sposób współdziałania urządzeń i instalacji budynków w trakcie pożaru w zależności od miejsca wykrycia pożaru.

Rolą projektanta jest odpowiedni dobór systemu przeciwpożarowego tak, aby mógł spełnić on narzucony w scenariuszu algorytm zadziałania. Do mniejszych obiektów zazwyczaj projektuje się instalacje konwencjonalne o liniach otwartych, natomiast do dużych i bardzo dużych obiektów – instalacje adresowalne o liniach pętlowych z możliwością zastosowania modułów pętlowych przystosowanych do sterowania i monitorowania urządzeń przeciwpożarowych tj, bramy przeciwpożarowe, klapy przeciwpożarowe, drzwi ewakuacyjne przeciwpożarowe, windy, systemy oddymiania itp.

Elementy systemu przeciwpożarowego

Aby instalacja przeciwpożarowa zadziałała należy obowiązkowo wyposażyć ją w czujki. Do wyboru mamy czujki dymu, nadmiaru temperatury, a także czujki tlenku węgla. Kiedy czujki wykryją dym, różnicę temperatury czy też podwyższone lub narastające stężenie tlenku węgla, przekazują sygnał do centrali, która steruje innymi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu. Wówczas przekaźniki wykonawcze tych właśnie urządzeń powodują np. sygnalizację akustyczną, uruchomienie oddymiania, zwolnienie drzwi ewakuacyjnych czy też odłączenie wentylacji lub wind.

Zgodnie z przepisami, wszystkie elementy systemu przeciwpożarowego należy bezwzględnie poddawać regularnym przeglądom technicznym i konserwacji, nie rzadziej niż raz w roku. Gwarantuje to ich prawidłowe działanie w zakresie zapobiegania powstawaniu, wykrywania i zwalczania pożaru i jego skutków. Nie zaleca się jednak wykonywania tych czynności na własną rękę, ale powierzenie ich fachowcom, tym bardziej, że jedynie osoba uprawniona do tego rodzaju przeglądów może wystawić niezbędne certyfikaty.

Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynków

Oferujemy także sporządzanie ekspertyz stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów. Ekspertyza jest niezbędna w przypadku gdy:

  • obiekt zostanie uznany za zagrażający życiu i konieczne jest uzgodnienie warunków zamiennych dla ochrony przeciwpożarowej.
  • inwestor planuje zmianę sposobu użytkowania obiektu, a ze względów technicznych nie może spełnić warunków ochrony ppoż. przewidzianej prawem. Np. zbyt wąskie korytarze, dla których w ekspertyzie przewiduje się zastępcze rozwiązanie, które sprawi że warunki ochrony ppoż w obiekcie zostaną spełnione.

With each book they read, class find more readaloud, shared discussion, and minilesson, my students grew as readers and became comfortable navigating varied literary landscapes.