Jak często należy wykonywać przeglądy systemu sygnalizacji pożaru

Zgodnie z polskim prawem wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane okresowym przeglądom i konserwacji. Co to oznacza w praktyce w przypadku systemu sygnalizacji pożaru ? Szukając ram w oparciu o które powinna się opierać konserwacja powinniśmy wziąć pod uwagę wytyczne projektanta systemu przeciwpożarowego, które powinny być integralną częścią projektu oraz jego producenta.

W praktyce jedni i drudzy opierają się przede wszystkim na wytycznych do konserwacji systemów sygnalizacji pożaru określonych w specyfikacji PKN CEN 54-14 TS. 

Powyższy dokument określa harmonogram konserwacji na obsługę :

  • Codzienną
  • Comiesięczną
  • Kwartalną
  • Pół roczną
  • Roczną

O ile projektant lub producent użyje w wytycznych do konserwacji systemu odwołania do powyższej specyfikacji oznacza to, że czynności serwisowe należy wykonywać wg powyższego harmonogramu i wg określonego w niej zakresu.

O ile obsługę codzienną i miesięczną może wykonać właściciel bądź bezpośredni użytkownik systemu to obsługa kwartalna, półroczna i roczna zarezerwowana jest dla „przeszkolonego specjalisty”. Obala to mit, że jeżeli producent nie napisze wprost w instrukcji obsługi , że przeglądy systemu sygnalizacji pożaru należy wykonywać kwartalnie to wystarczy zlecić konserwację systemu raz w roku bo to narzuca Rozporządzenie MSW w Sprawie Ochrony Przeciwpożarowej Budynków i Terenów Przyległych.

To samo rozporządzenie mówi że urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane czynnościom konserwacji zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, co odsyła nas do specyfikacji PKN CEN 54-14 TS i przedstawionego powyżej harmonogramu.

 
In science we had recently https://dissertationauthors.com/ finished a unit on the five senses, so sensory details took center stage.