Które budynki wymagają instalacji systemu sygnalizacji pożaru?

Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:

 1. Budynkach handlowych lub wystawowych:
  • jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
  • wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
 2. Teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 3. Kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 4. Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 5. Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 6. Szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach — o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 7. Szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 8. Domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 9. Zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 10. Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 11. Budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 12. Budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 13. Archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 14. Muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 15. Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 16. Centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000—10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 17. Garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 18. Stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
 19. Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 20. Bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 21. Bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Darüber hinaus dient das zin dem land nordrhein-westfalen, der stadt münster, medien und zivilgesellschaftlichen akteuren als ansprechpartner für https://best-ghostwriter.com/ nachhaltigkeitsfragen.