Systemy oddymiania

Wysokiej klasy systemy oddymiania wykorzystywane mogą być nie tylko w czasie pożaru, ale i na co dzień. Odprowadzenie gazów pożarowych to jedna z ich funkcji, lecz mogą być również używane do wentylacji obiektów. Instalację systemu oddymiania można zaprojektować zarówno na etapie projektowania budynku, jak również wprowadzić je do już funkcjonujących obiektów mieszkalnych, produkcyjnych, magazynowych itp.

Jak działają systemy oddymiania?

Zainstalowane w budynku czujki dymu czy tez przyciski oddymiania uruchamiają wyzwolenie systemu oddymiania. Napęd elektryczny otwiera otwory oddymiające umieszczone na dachu lub fasadzie budynku. Na zewnątrz uwolnione zostają dym, toksyczne gazy, gorące powietrze.

Dodatkowe otwierane elementy umieszczone w dolnych częściach budynku polepszają naturalny ciąg powietrza, wprowadzają do wewnątrz świeże powietrze, dzięki czemu łatwiejsze jest przeprowadzenie ewakuacji obecnych w pomieszczeniach ludzi. Ponieważ wpływa to również na obniżenie temperatury wewnątrz budynku, dużo łatwiej jest strażakom przeprowadzić akcję gaszenia pożaru i ratowania mienia.

Systemy oddymiania, klapa dymowaSystemy oddymiania mają na celu usuwanie dymu z dróg ewakuacyjnych w stopniu umożliwiającym bezpieczną ewakuację z budynku. Stosowane są także w obiektach magazynowych i produkcyjnych w celu zwiększenia dopuszczalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej. Są także częstym rozwiązaniem zamiennym określanym przez rzeczoznawców np. w przypadku zbyt wąskich klatek schodowych. Odprowadzanie gazów pożarowych podczas pożaru jest ważne zarówno ze względu na bezpieczeństwo ludzi jak i bezpieczeństwo konstrukcji budynku, która narażana jest na przegrzanie elementów nośnych i utratę ich właściwości.

Elementy wchodzące w skład systemu oddymiania

System oddymiania to oczywiście nie tylko otwierające się w razie pożaru klapy dymowe. Niezawodność ich działania zapewnia współpraca poszczególnych elementów systemu. Jego serce to centrala oddymiania, która kontroluje i steruje systemem, na co dzień reguluje czas przewietrzania, a w razie jakichkolwiek problemów uruchamia alarm.

Zależnie od rodzaju zainstalowanych urządzeń, system wyzwalają czujki dymowe lub przyciski oddymiania. Klapy i okna oddymiające spełniają funkcję oddymiania, a okna i drzwi napowietrzające dostarczają niezbędnego powietrza i poprawiają jego naturalny ciąg. Ważnym elementem systemu są także urządzenia alarmowe, które informują obecne w budynku osoby o zagrożeniu pożarowym. Sterowanie ręczne przy pomocy przycisków przewietrzania pozwala ręcznie uruchomić naturalną wentylację, również w celu codziennej wentylacji budynku.

System oddymiania na co dzień

Oprócz swojej funkcji usuwania gazów pożarowych, systemy oddymiania można wykorzystywać do naturalnej wentylacji obiektów poprzez sterowanie oknami bądź klapami dymowymi. W takim przypadku można zastosować panel pogodowy który zamknie okna/klapy w przypadku deszczu lub uniemożliwi ich otwarcie w przypadku silnego wiatru.

Nasza firma posiada doświadczenie w budowaniu systemów oddymiania klatek schodowych w budynkach już istniejących np. kamienica z lat 50-ych, budynek jednorodzinny adoptowany na przedszkole itp. W zależności od warunków konstrukcyjnych realizujemy oddymianie poprzez klapy dymowe, oddymiające okna dachowe lub oddymiające okna elewacyjne.

AF Systems zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem i konserwacją systemów oddymiania grawitacyjnego.

Systemy oddymiania

Give a sense of who the https://buyresearchpapers.net/ character is and where they live.