Systemy przeciwpożarowe

systemy przeciwpożarowe - zespół systemu ppoż, sterowanie pożaroweSystemy przeciwpożarowe mają za zadanie ochronę ludzi i mienia przed zagrożeniami pożarowymi.
We współczesnych budynkach mamy do czynienia z całym zespołem połączonych ze sobą systemów, które ogólnie określić możemy automatyką bądź sterowaniem pożarowym.

System sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru służy wykryciu pożaru we wczesnej fazie jego powstania. Nowoczesne systemy mają opcję trafnego wskazania miejsca powstania alarmu, przesłania informacji do straży pożarnej, jak też wysterowania innych urządzeń przeciwpożarowych takich jak: system oddymiania, system zamknięć ogniowych, dźwiękowy system ostrzegawczy DSO, odłączenie kontroli dostępu, itd.
Aktualnie na rynku jest wielu producentów systemów sygnalizacji pożaru tj: Polon-Alfa, Esser, Siemens, Detectomat, Aritech, Bosch i wiele innych. Model systemu dobiera się biorąc pod uwagę architekturę budynku, tak by zagwarantować całkowitą efektywność jego działania.

System oddymiania

System oddymiania ma na celu ekstrakcję dymu z dróg ewakuacyjnych w stopniu umożliwiającym bezpieczną ewakuację z obiektu. Używane są też w obiektach magazynowych oraz produkcyjnych w celu zwiększenia akceptowalnej gęstości obciążenia ogniowego obszaru pożaru.
Odprowadzanie gazów pożarowych podczas pożaru jest ważne zarówno ze względu na bezpieczeństwo obywateli, jak również bezpieczeństwo struktury budynku, która narażana jest na przegrzanie komponentów nośnych oraz utratę ich właściwości.

W zależności od warunków konstrukcyjnych obiektów oddymianie można wykonywać poprzez klapy dymowe, oddymiające okna dachowe albo też oddymiające okna elewacyjne.

Dźwiękowy system ostrzegawczy

Dźwiękowy system ostrzegawczy służy realizowaniu efektywnej ewakuacji budynku przez emitowanie informacji w sposób automatyczny (po wysterowaniu przez SSP) lub poprzez tzw, „mikrofon strażaka”. Emitowanie informacji głosowych umożliwia dużo sprawniejsze przeprowadzenie ewakuacji, ponieważ dokładnie podaje informację słowną o konieczności ewakuacji w rejonach gdzie zachodzi taka konieczność.

System zamknięć ogniowych

System zamknięć ogniowych ma za zadanie zatrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru na dalsze strefy pożarowe, dzięki zamknięciu otworów oddzielenia pożarowego w ścianach i stropach. Odbywa się to poprzez zwolnienie elektromagnesów utrzymujących drzwi oraz bramy przeciwpożarowe w pozycji otwartej lub wysterowanie siłowników klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacyjnych, bądź też wysterowanie siłowników rolet przeciwpożarowych.

Systemy zamknięć ogniowych mogą działać autonomicznie lub też w połączeniu z systemem sygnalizacji pożaru.

Systemy przeciwpożarowe montaż, uruchomienia i konserwacja

Zabezpieczenia i systemy przeciwpożarowe w obiektach budowlanych są jedną z kluczowych ich funkcji, która zazwyczaj rozstrzyga o dopuszczeniu budynku do użytkowania, dlatego warto skorzystać z usług doświadczonej firmy. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie sporządzania dokumentacji, projektów i ekspertyz związanych z ochroną przeciwpożarową, poprzez wykonawstwo, przeglądy i konserwację urządzeń przeciwpożarowych.

Zapraszamy do współpracy.

I’ve learned essay writer service a lot and I know I will do better.