Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru, skrzynkaSystemy sygnalizacji pożaru SSP mają na celu wykrycie pożaru we wczesnej fazie jego powstania. Nowoczesne systemy mają możliwość precyzyjnego wskazania miejsca powstania alarmu, przesłania informacji do straży pożarnej, a także wysterowania innych urządzeń przeciwpożarowych tj. systemy oddymiania, systemy zamknięć ogniowych, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, odłączenie kontroli dostępu, itd.

Zajmujemy się systemami sygnalizacji pożaru począwszy od fazy projektu, poprzez wykonawstwo, a skończywszy na konserwacji i serwisie. Prowadzimy również konserwację systemów wykonanych przez inne firmy.

Obecnie na rynku istnieje wielu producentów systemów sygnalizacji pożaru. Typ systemu zawsze dobieramy indywidualnie biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, tak aby zapewnić pełną skuteczność jego działania przy poniesieniu przez klienta jak najmniejszych kosztów. Naszym klientom oferujemy wyłącznie systemy, których producenci nie zachowują sobie wyłączności na ich konserwację i serwis, tak aby klient nie narażał się na wysokie koszty konserwacji systemu w trakcie jego użytkowania. Oferujemy sprzęt takich firm jak: Polon-Alfa, Esser, Siemens, Detectomat, Aritech, Bosch i wiele innych.

Jak działają czujniki dymu w systemach sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru są to zbiory kompatybilnych elementów, które razem tworzą zwarty układ. Wczesne wykrycie pożaru daje ludziom znajdującym się w budynku szansę na szybką reakcję, dzięki czemu system chroni ich życie. Drugim głównym celem stosowania SSP jest ograniczenie zakresu ewentualnych zniszczeń dokonywanych przez ogień np. poprzez uruchomienie urządzeń przeciwpożarowych odpowiedzialnych za zamknięcie stref pożarowych.

czujnik dymu, systemy sygnalizacji pożaruDo podstawowych elementów systemów sygnalizacji pożaru należą detektory przeciwpożarowe, czyli inaczej czujki. Najczęściej stosowane są detektory dymu, choć istnieją również detektory termalne, reagujące na podniesienie się temperatury w zasięgu działania czujki. W nowoczesnych systemach wykrywania pożaru stosuje się także detektory chemiczne reagujące na chemiczne produkty spalania tj. tlenek węgla, a także czujki płomienia oraz czujki wielodetektorowe łączące kilka rodzajów detektorów w celu szybszego wykrycia pożaru oraz eliminacji fałszywych alarmów.

Systemy sygnalizacji pożaru, alarmCzujniki rozmieszcza się w poszczególnych pomieszczeniach, a ich podstawowym zadaniem jest wykrywanie dymu i inicjacja sygnału alarmowego. Sygnał przekazywany jest do centrali, która wysterowuje integrowane urządzenia przeciwpożarowe, a także może samoczynnie wezwać odpowiednie służby np. poprzez przekazanie sygnału do straży pożarnej. Detektory w systemach sygnalizacji pożaru mogą być instalowane przewodowo bądź bezprzewodowo, gdzie sygnał do centrali wysyłany jest drogą radiową.

Na rynku dostępne są dwie kategorie detektorów dymu – fotoelektryczne i izotopowe. W czujkach izotopowych wykorzystuje się jonizację powietrza. Jeżeli w pomieszczeniu pojawi się dym, jego cząsteczki połączą się ze zjonizowanym przez czujnik powietrzem. Między znajdującymi się w komorze czujki elektrodami spadnie wtenczas natężenie prądu i urządzenie wyśle sygnał.

Bezprzewodowe systemy sygnalizacji pożaru

W swojej ofercie posiadamy możliwość budowy systemu sygnalizacji pożaru w oparciu o technologię bezprzewodową. Wszędzie tam gdzie montaż tradycyjnych systemów przewodowych może być zbyt uciążliwy dla działającego obiektu, systemu radiowe skrócą czas instalacji i oszczędzą uciążliwych prac związanych z bruzdowaniem tynków pod przewody, odmalowywaniem itp. Polecamy je także na obiekty zabytkowe z nietypowymi sklepieniami np. muzea, kościoły itp…

Czytaj więcej…

Heiming rs, dieser Link jansen f, lewejohann l, kaiser s, schmitt a, lesch kp and sachser n.