Systemy zamknięć ogniowych

Sprawnie działające elementy wchodzące w skład systemu zamknięć ogniowych to ochrona życia ludzi i ochrona mienia podczas pożaru. Można je zamontować zarówno na etapie budowy, jak i w funkcjonującym już budynku.

W normalnych warunkach system zamknięć ogniowych utrzymuje drzwi i bramy przeciwpożarowe w pozycji otwartej, co ułatwia funkcjonowanie obiektu zwłaszcza w częściach o dużym natężeniu ruchu. Zastosowanie elektrotrzymaczy drzwi ppoż eliminuje patologiczne blokowanie drzwi klinami i innymi elementami, które sprawiają że drzwi ppoż przestają spełniać swoją funkcję i nie zostaną zamknięte w czasie pożaru.

Tak jak i inne części systemu PPOŻ, system zamknięć ogniowych należy objąć systematyczną kontrolą i konserwacją. Systemy zamknięć ogniowych stosuje się dziś coraz częściej, już nie tylko w fabrykach i magazynach z materiałami łatwopalnymi, ale także w urzędach, szkołach itp.

Elementy systemu zamknięć ogniowych i ich zadania

Sercem systemu zamknięć ogniowych jest centrala zamknięć ogniowych. Jej zadaniem jest sterowanie elektromagnesami umieszczonymi w drzwiach i bramach przeciwpożarowych. Normalnie elektromagnesy trzymają drzwi i bramy w położeniu otwartym, a w razie pożaru, po sygnale z czujki pożarowej lub po ręcznym uruchomieniu przyciskiem, centrala powoduje ich zamknięcie za pomocą automatycznych samozamykaczy.

Ogniowe drzwi przeciwpożarowe to kolejny element systemu zamknięć ogniowych. Należy zwrócić uwagę na ich odpowiednią odporność ogniową i dymoszczelność. Z kolei klapy do odcinania wentylacji mają za zadanie powstrzymanie rozprzestrzeniania się dymu, ognia, a także wysokiej temperatury.

Głównym zadaniem systemów zamknięć ogniowych jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru na inne strefy pożarowe, poprzez zamknięcie otworów w ścianach oddzielenia pożarowego. Realizowane to może być poprzez zwolnienie elektromagnesów utrzymujących drzwi i bramy przeciwpożarowe w pozycji otwartej, wysterowanie siłowników klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacyjnych lub wysterowanie siłowników rolet przeciwpożarowych.

Systemy zamknięć ogniowych, urządzenia

Wdrożenie systemu zamknięć ogniowych

Na etapie projektowania budynku warto jest uwzględnić także systemy zamknięć ogniowych. Jest to doskonałe rozwiązanie, szczególnie w przypadku budynków magazynowych, produkcyjnych, gdzie pożar łatwo się rozprzestrzenia i może spowodować ogromne straty materialne.

Możliwe jest jednak również przystosowanie już istniejących budynków do nowych funkcji i zainstalowanie w nich wysokiej klasy instalacji przeciwpożarowej, w tym także systemu zamknięć ogniowych. Profesjonalne firmy zajmują się projektowaniem tego rodzaju systemów, a także ich montażem i konserwacją. Pamiętajmy, że jedynie certyfikowane urządzenia są w stanie zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru, a tym samym uratować życie i mienie.

Kontrola działania systemu zamknięć ogniowych

Tak jak i cała instalacja przeciwpożarowa, tak i system zamknięć ogniowych również podlega kontrolom sprawności działania. W czasie przeglądu PPOŻ kompetentna osoba z właściwymi uprawnieniami sprawdza prawidłowość działania wszystkich elementów systemu zamknięć ogniowych, a w razie jakichkolwiek problemów i usterek wskazuje konieczność ich naprawy i wyznacza termin jej wykonania.

Oferujemy projektowanie, wykonawstwo i konserwację systemów zamknięć ogniowych i ich elementów:

  • Systemy sterowania drzwiami przeciwpożarowymi
  • Bramy przeciwpożarowe jezdne i rolowane
  • Klapy przeciwpożarowe w kanałach wentylacyjnych
  • Rolety przeciwpożarowe w klasach odporności EW i EI

Zaprojektujemy dla Państwa system zamknięć ogniowych idealnie dostosowany do Państwa potrzeb, sprawnie zamontujemy w budynku i zajmiemy się konserwacją.

Budujemy systemy zamknięć ogniowych działające autonomicznie lub w połączeniu z systemem sygnalizacji pożaru.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.