Archiwa tagu: ochrona przeciwpożarowa budynków

Kto odpowiada za stan ochrony przeciwpożarowej w budynku?

Na podstawie „Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej”  odpowiedzialność za wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku ponosi właściciel. Jednakże może on w całości lub części scedować te obowiązki na zarządcę bądź użytkownika na podstawie umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd bądź użytkowanie. Dalej ustawa mówi, że jeżeli taka umowa nie została zawarta […]

Czytaj więcej